Sprechen sıe deutsch?

banner_image-1340804379.64.jpg.0x200_q85_crop

  • Bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşüncelerinin bilincine varmak, kendi kendini tanımaktır. (Johann Wolfgang von Goethe )

Almancayla bir adım daha öndeyiz

2012 yıllında Bayramlar Koleji öğrencilerimiz Almancayı ikinci yabancı dil olarak görmeye başladılar. Bir dil bir insan, iki dil iki insan mantığından yolla çıkarak dünya dilleri olan Almancayı da öğrencilerimize kazandırıyoruz. Bu sayede kendilerini Almanca olarak da ifade edebiliyorlar ve ikinci yabancı dille birçok kişiden bir adım önde gidiyorlar ve gidecekler. Öğrencilerimiz şu an itibarıyla kendilerini tanıtabiliyorlar ve basit kalıplarda cümle kurabiliyorlar, zamanla seviyelerini geliştirerek iletişimlerini daha da yükseğe çıkaracaklar

Günümüzde birinci yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dilin gerekliliğinin bilincinde olan Özel BAYRAMLAR Koleji; ortaokul düzeyinde ikinci yabancı dil olarak “ALMANCA” eğitimi vermektedir.

Öğrencilerimiz, ortaokul 5. sınıftan itibaren; “temel konuşma”, “kendini ifade etme”, “okuma ve yazma becerilerini geliştirme”, “oyunlarla” ve “skeçlerle (mini diyaloglar)” öğrendiklerini günlük yaşamda kullanma fırsatı elde etmektedirler.

Bayramlar Koleji Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir yabancı dilin farkına varmasını ve sevmesini sağlamak öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektir.

NEDEN ALMANCA?

  • Almanca, gramer ve dil yapısı olarak pek çok dilin temelini hazırlayabilen bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle; dünyada çok yaygın olan Alman okulları mezunları Almancanın yanı sıra İngilizceyi de çok rahat öğrenebilmekte ve bu öğrenim sürecinde çok hızlı ilerleyebilmektedir.
  • Avrupa Birliği’nin anahtar dilidir. Tüm Avrupa’da kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
  • Kariyer hedefleyenler için ideal bir dildir. Yurt içi ve yurt dışındaki Alman firmalarında iş bulma imkânı sunmaktadır. Türkiye’de çok sayıda Alman firması bulunmaktadır.

Neden Almanca öğreniyorum?

Biz Bayramlar koleji olarak yabancı dilli çok önemsediğimizden dolayı, öğrencilerimizin ikinci yabancı dille erken yaşta tanışmalarını vesile olmak istedik ve bu konuda iyi araştırarak öğrencilerimize en faydalı olacak yabancı dil olarak Almancayı okulumuza kattık. Almancanın önemine gelecek olursak, dünya da yaklaşık 229 Milyon insan Almancayla iletişim halindeler. Bunun başlıca nedeni güçlü bir ekonomiye ve sanayiye sahip olması bu dille olan gerekliliği gösteriyor. Dünya üzerindeki birçok bilimsel kaynağın ana dili Almanca olması sebebiyle bu dilleri ana dilde inceleyebilme olasılığı oluyor. Bizim de Bayramlar koleji olarak amacımız öğrencilerimize ikinci bir yabancı dillinin temellerini atarak öğrencilerimize başarılarında katkı sağlamak.

Öğretim Programımız:

Ortaokul düzeyinde Almanca derslerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenme metotlarını temel alarak işliyoruz. Yeni bir dil öğrenmenin, derste aktif olmanın önemini daima vurguluyoruz. Örneğin; öğrencilerimiz öğrendikleri yeni kelimeleri çeşitli oyunlarımızla pekiştirip eğlenerek öğreniyorlar. Böylelikle kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz. Almanca derslerinde; öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine ve gerek günlük dil de gerekse ileriki yaşamlarında kullanabilecekleri kelimeler ve gramer yapılarına önem veriyoruz. Derslerimizde yaptığımız mini skeçler ve çeşitli eğitsel oyunlarla öğrencilerimizin aktif öğrenmelerini sağlıyoruz.

Bölüm Uygulamalarımız:

Akıllı tahta kullanımıyla birlikte,öğrencilerimize çeşitli kaynaklardan faydalanarak en iyi seviyeye ulaştırmak.Her hafta öğretmenimiz tarafından ek olarak hazırlanan pekiştirme ödevleri verilmektedir.Ayrıca ara ara yapılan Checktestlerle öğrencilerimizin seviyelerini ölçmekteyiz.

Projelerimiz ve Etkinliklerimiz:

Birçok ülkenin katıldığı önemli bir Sertifika sınavı olan ‘’FİT’’   sınavına her yıl katılım sağlamaktayız.

Almanca bölümü olarak Goethe Alman Kültür Merkezinin düzenlediği ‘’FİT’’ Sınavlarına hazırlamak.