https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/05/floater-slider-red-dots.png
https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png
Çok Yönlü Rehberlik Programı Uyguluyoruz

Rehberlik ve
Kariyer

Rehberlik çalışmalarında, öğrencinin yaşına bağlı olarak içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak;

Beyin gelişimine bağlı zihinsel süreçleri, nörobilim ışığında çeşitli etkinliklerle desteklenir. Dil ve düşünce süreçlerinin gelişimi hedeflenir. Soyut, analitik düşünce ve akıl yürütme ile dil becerilerinin artması istenir. Duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, tam olarak desteklenir. Öğrencinin olumlu benlik algısı edinmesi, kendine güvenmesi, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesi hedeflenir. Varsa negatif kaygılarının, ortadan kaldırılması amaçlanır. Kişinin üst gelişim basamağına sağlıkla geçmesi esastır.

Okul Öncesi

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn iş birliği ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Okula uyum kapsamında oryantasyon çalışmaları yoğun olarak yapılır.
Öğrenciyi tanımada sınıf ve okul ortamında gözlem çalışmaları yürütülür.
Gerekli gelişim değerlendirmeleri çeşitli testlerle yapılır.
Çocuğu duygusal ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapılır.
Temel sosyal becerilerin kazanımı ve çocuğun bireysel farkındalığı amaçlanır.
Çocuğun ebeveyni ile görüşmeler yapılarak içerikler hususunda bilgi alışverişi ve karşılıklı iş birliği ve destek sağlanır.
Çeşitli yazılı yayınlar ile belirli konularda bilgilendirme çalışmaları yapılır.

İlköğretim 

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn iş birliği içinde ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Çocuğun okula uyumu ile ilgili oryantasyon çalışmaları yapılır.
Öğrenciyi tanımada sınıf ve okul ortamında gözlem, sürekli yapılır.
Öğrenciye ait çeşitli gelişimsel değerlendirmeler belli periyotlarla yapılır. Çeşitli resim çalışmaları, test çalışmaları ve incelemeler ile öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimleri değerlendirilir.
Öğrencinin duygusal gelişimi (bireysel özgüven, özsaygı, olumlu benlik algısı, beceri ve yeteneklerinin keşfi, bireysel farkındalıklar, kendini, duygu ve düşüncelerini fark ederek iletebilme yetisi, bireysel motivasyon) desteklenir.
Öğrencinin sosyal gelişimi (temel sosyal becerilerin kazandırılması, toplumsal kimlik geliştirmesi, problem çözme becerisi edinmesi, toplumsal ortamlarda kendini ifade edebilme) gibi hususlarda desteklenir.
Öğrencinin akademik süreçleri takip edilerek, değerlendirilir. Başarı veya varsa başarısızlık durumları üzerinde durularak gerekli yönlendirmeler yapılır.
Öğrencinin tüm süreçleri öğretmen ile iş birliğinde yürütülür. Özel ve ihtiyaç durumlarında gerekli incelemelerde bulunulur, gereken rehberlik ve yönlendirmeler yapılır.
Öğrencinin tüm yönleri ile ilgili hususlarda velisi ile görüşmeler yapılarak içerikler hususunda karşılıklı iş birliği ve destek sağlanır.
Farklı konularda (zorbalık, bağımlılık, sağlığımızı koruma…) öğrenci eğitimleri, grup veya sınıf çalışmaları şeklinde yapılır.
Çeşitli yazılı materyal ile veli ve öğrenci bilgilendirmeleri yapılır.

Anadolu Lisesi

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn işbirliği ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak, sağlıklı kimlik oluşturulmasında olumlu benlik algısı, öz saygı, özgüven geliştirilmesi desteklenir.
Öğrencinin içinde bulunduğu ergenlik dönemine ait farkındalık geliştirmesi ve dönemin değişimlerine uyum sağlaması amaçlanır.
Öğrencinin ilişkilerinde yaşadığı problemlerde (ikili ve çoklu) gereken yardım sağlanarak, sorun çözme süreçleri desteklenir.
Öğrencilerle düzenli bireysel görüşmelerle kişisel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanır.
Çeşitli konularda grup ve sınıf rehberliği çalışmaları yapılır.
Çeşitli eğitimler, seminerler ve davet edilen konuşmacılarla öğrencilerin bilgilenmeleri ve hayata dair bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Gerekli zamanlarda, veli rehberlik görüşmeleri yoluyla karşılıklı bilgi alışverişi sağlanır.
Kariyer belirleme ve planlamada; hedef belirleme, planlı ve verimli çalışma konularında gerekli öz denetim ve disiplin kazanmalarında destek olunur.
Öğrencinin akademik değerlendirmeleri yapılarak gereken yönlendirmeler yapılır.
Meslekleri tanıma ve uygun meslekleri seçme konularında gereken test ve yönlendirmeler yapılır.
Üniversiteye giriş sınavları hakkında gereken bilgilendirmeler her sınıf seviyesinde yapılır.
Hayata hazırlanmada, üst eğitim kurumlarını ilgilendiren Üniversiteleri tanıma, tercih edecekleri bölümler hakkında bilgi sahibi olma konusunda gereken tanıtımlar yapılır.
Üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezileri düzenlenir.

https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.