İLKOKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

İlokulumuzda Rehberlik Servisimiz, önleyici ve öğrencinin gelişimini destekleyici hizmetlerine programlı, sistematik ve bilimsel yaklaşımlarla çalışmalarını yapmaktadır. Bu bağlamda öğrenci , veli ve öğretmene, eğitim öğretim ortamında, bireyin yararına yönelik tedbirlerde rehberlik yapar.
Rehberlik Servisimiz sadece sorunlara yönelik çalışmalar yapmaz. Öğrencinin temel ihtiyaçlarına yönelik ortam hazırlar ve kendini her türlü ifade etmesine olanak sağlar. Çocuğun psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişimini değerlendirir ve yönlendirici çalışmalar yapar.
Öğrencilerde sosyal ilişkilerinde görülen problemlerde sorunlarını çözmelerine yönelik birebir veya grup görüşmeleri yapar. Sınıf Rehberliği ile sınıfın ihtiyacına yönelik çalışmalar yapar. Öğrencileri değerlendirir ve gözlemler.

REHBERLİK SERVİSİMİZ BU İLKELERLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜR;

Öğrencinin kendini ve düşüncelerini ifade etmesi amaçlanan bir hedeftir.
Öğrencinin sosyalleşmesi sürecinde gelişiminin desteklenmesi amaçtır.
Öğrencinin zihinsel becerilerinde gelişiminin desteklenmesi sağlanır.
Öğrencinin olaylara çok yönlü ve analitik düşünce ile bakması amaçtır.
Öğrencinin özgüven kazandırılması esastır. Bu amaçla yüreklendirilmesi ve yol gösterilerek kendi sorunlarını çözme becerisi geliştirmesi hedeflenir.
Öğrencinin özbakım becerilerine sahip olması önemsenir.
Özel problemlerde uzmansal destek sağlanması noktasında tedbirler alır.
Öğrencinin benlik saygısını arttırması öncellikli husustur.

Rehberlik çalışmaları hümanist anlayışla yürütülür. Çalışmalarda veli görüşmeleri, eğitici seminerler ve grup görüşmeleri, grup çalışmaları, sınıf rehberliği, yazılı uygulamalar ve çeşitli bireyi tanıma teknikleri gibi yöntemler kullanır.
Tüm çalışmalarda öğretmen ve veli ile işbirliği esastır.