https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/05/floater-slider-red-dots.png
https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png
MEB Müfredatı ile Sınav Programını Bir Araya Getiriyoruz

Sınavlara
Hazırlık

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığının Resmi olarak sunduğu ders müfredatını eksiksiz bir şekilde tamamlarken LGS ve TYT-AYT’ye yönelik çalışmaları da bir arada tamamlamaktadır. Etütler ve ek derslerle birlikte hem müfredat içeriklerini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz hem de onları eksiksiz bir biçimde sınavlara hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz, okulda aldıkları tüm eğitimle birlikte ilave hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan sınavlara hazır bir şekilde mezun olmaktadır.

Üniversite Sınavlarına Hazırlık Çalışmaları

Üniversite sınavları kısa adıyla TYT-AYT, çoktan seçmeli olarak yapılan ve okul notlarının yerleştirmede dikkate alındığı sınavlardır. TYT-AYT çalışmaları 9. Sınıftan itibaren öğrencilerin tanınması ve dört yıllık hedef ve yol haritası belirlenmesi ile başlar. Öncelikle sistemin tanıtılması, belirli envanterlerle öğrencinin kendini tanıması hedeflenir. Program; rehberlik, eğitim koçluğu ve kariyer danışmanlıkları, konu tarama sınavları, genel değerlendirme sınavları, randevulu ders sistemi, birebir etütler- grup etütleri, konu pekiştirme ve eksik tamamlama çalışmaları, özel ders programları, motivasyon ve mesleki tanıtım seminerleri ile dinamik bir yapıda devam eder.

Sınav hazırlık programında, öğrencilerin konuları eksiksiz öğrenmeleri esas alınır. TYT-AYT çalışmaları 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır. 12. sınıfta, öğrencilerimize tam bir sınav hazırlık süreci sunulur. Dersler, üniversite sınavına odaklanılarak uzman bir öğretmen kadrosu tarafından verilir. Hedefledikleri üniversite ve bölüme uygun çalışma programları tekrar gözden geçirilir.  Deneme sınavları ve klasik yazılı sınav sonuçlarına göre bireysel ya da grup etütleri ile öğrencilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları konularda ek dersler verilir. Hafta sonu TYT-AYT kursları ile sınav hazırlık süreçleri desteklenir. Soru bankası bitirme programları, soru çözüm kampları ile öğrenci eksiklikleri giderilir.

Lise Sınavlarına Hazırlık Çalışmaları

Bayramlar Kolejinde 8. sınıflarda liselere giriş sınavına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Sınava yönelik hazırlıklar tüm 8. Sınıf öğrencilerinin katılmak zorunda olduğu ‘’hazırbulunuşluk sınavı‘’ ile başlar ve dönem başında hızlandırma programı ile devam eder.  Dönem içerisinde müfredat sınav perspektifinden öğrencilere verilerek birinci dönemin sonunda konuların bitirilmesi hedeflenir. Her hafta yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin eksiklikleri tespit edilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için etüt programları oluşturulur.  Kasım ve nisan aylarında konu tekrarlarına yer verilir ve deneme sınavlarının sıklığı arttırılır. Sınav sürecinde öğrencilerimizin başarı takipleri ve veli iletişimlerini sağlamak amacıyla birer danışman öğretmen belirlenir.  Soru Bankası bitirme programları, gelişim kampları gibi çalışmalarla öğrencilerimizin başarı seviyeleri yükseltilmeye çalışılır.

Rehberlik Servisimiz tüm yıl boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi ve ailelerini bilgilendirirler. Hazırlık sürecinde cumartesi günleri uygulanan ücretsiz kurs programları ile öğrencilerimiz dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar.

Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme

Bayramlar Koleji’nde anaokulundan liseye sürekli ve sistemli, profesyonel, önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmetleri gerçekleştirilir.

Çok Yönlü ve Gelişimsel Rehberlik Anlayışı

Rehberlik çalışmalarında, öğrencinin yaşına bağlı olarak içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak;

Beyin gelişimine bağlı zihinsel süreçleri, nörobilim ışığında çeşitli etkinliklerle desteklenir.

Dil ve düşünce süreçlerinin gelişimi hedeflenir. Soyut, analitik düşünce ve akıl yürütme ile dil becerilerinin artması istenir.

Duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, tam olarak desteklenir. Öğrencinin olumlu benlik algısı edinmesi, kendine güvenmesi, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesi hedeflenir. Varsa negatif kaygılarının, ortadan kaldırılması amaçlanır. Kişinin üst gelişim basamağına sağlıkla geçmesi esastır.

Önleyici Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciyi tanıma çalışmaları, kişinin zayıf ve güçlü yönlerini belirleme, geliştirme ve destekleme, ruh sağlığını korumaya yönelik bireysel veya çoklu çalışmalar yürütülür. Özgüvenli bireyler, iletişim becerilerini artırma, empati kurma, kendini ifade edebilme, ilgi, yetenek ve yönelimlerini fark ederek geliştirebilme, problem çözebilme ve karar verebilme gibi hususlarda eğitici, bilgilendirici ve destekleyici etkinlikler yapılır. Temel yaşam becerileri öğretilir.

İnterdisipliner Çalışma Anlayışı

Rehberlik Servisi, öğrenci, öğretmen, aile ve öğrenciyi ilgilendiren diğer kişi ve kurumlarla interdisipliner anlayış içinde çalışır.

https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.