30.09.2019
|

Bu yazı ile teknolojinin hayatımızda nasıl yer edindiğine ve olumsuz etkilerine dikkat çekmek istiyoruz.
Bugüne kadar alışageldiğimiz tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi kavramların yanında “teknoloji bağımlılığı” da artık bağımlılıklar arasında en üst sıralara taşınmıştır.

Bir tür ekran bağımlılığı diyebileceğimiz internet ve mobil teknolojilerin kullanıldığı cep telefonları, tablet, bilgisayar ve internet ortamları vazgeçilmez bir önemle hayatımızda sessizce yerini almıştır. Öğrencilerdeki bağımlılığa yönelen yetişkinin de çoğu zaman kendi ekranıyla vazgeçilmez bir bağ içinde olduğu görülmektedir.
Teknolojiyi kontrolsüz ve yanlış kullanım hayatımızda birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çılgın bir hızla artması, geleceğimizde yaşamımız için nasıl bir tehdit oluşturmaktadır?

Tüm dikkatlerin ekrana dönmesiyle kaçırdığımız, asıl içinde yaşadığımız hayatta olup bitenlerdir. Vazgeçilmez bir değeri olan aile ile sıcak ilişkiler, iletişime dayalı ortamlar, arkadaşlık ve akraba ilişkileri nereye doğru yol almaktadır? Birbirine yabancılaşan ve sanal ortamlarda gerçekliği arayan insanın hayat yanılgıları nasıl sonuçlara yol açmaktadır? Mesleki ve özel yaşamlarımızda neler değişmektedir? Üzerinde düşünülecek konular arasındadır.

Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmanın olası bir durum olmadığı aşikardır. Ancak teknolojiyi kontrol edebilir miyiz? Sağlam bir irade ile bu tutsaklıktan uzaklaşabilir miyiz? Belki ama önemli olan bunun kararını verebilmektir.
Anne ve baba olmanın sorumluluğunda bu konuda da çocuğumuz önünde yaptıklarımız ve sunduğumuz görüntü birinci dereceden yol gösterici olacaktır.

BAĞIMLILIĞI ÖNLEME

Bilimsel bulgular ışığında 2 yaşından küçük çocukların internet tv yada bilgisayar kullanımı uygun görülmemektedir. Okul öncesi çağındaki çocuğun 30 dk yı geçmeyecek şekildeki internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde 45 dk yı geçmemesi, sonraki günlerde günlük 1 saati aşmaması öngörülmüştür.
Bağımlılığı kontrol etmede tavsiyeler şunlardır: Günlük internet kullanımını farklı zaman dilimlerinde yapın. Çok isteyip de yapamadığınız faaliyetleri internet kullanmak istediğinizde yapmaya çalışın. Muhakkak kısıtlı bir süre tanıyın kendinize. Sanal sosyal ortamlar yerine gerçek sosyal ve arkadaşlık ortamlarını tercih edin.

Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre;

*Yoksunluk durumu (eksiklik duyma); bağımlı öğrencilerin % 74,5’inde saptanırken bağımlı olmayanların % 10,5’inde saptanmıştır.
*İnternette geçirdiği zamanı gizlemek için yalan söyleme; bağımlı öğrencilerin
% 38’inde saptanırken, bağımlı olmayanların % 4’ünde saptanmıştır.
*İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma, bağımlı öğrencilerin % 33’ünde saptanırken, bağımlı olmayanların % 4,3’ünde saptanmıştır.

Ne yapmalı?

Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.
Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirin.
Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın.
Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.
Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.
Bilgisayarları evin dip köşelerinde değil orta yerinde kullanımı daha uygundur.
Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.

Ne yapmamalı?

Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri çocukları teselli etmek, susturmak için asla kullanmayın.
Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet kullanmasına izin vermeyin.
Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını sağlayın.
TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

Genelde bağımlı kişiler bu bağımlılıklarını kabul etmede direnç gösterirler. Teknoloji bağımlılığında da bağımlı olup olmadığımızı şu belirtilerle anlayabiliriz;
Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak.
Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek.
Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmek.
Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek.
İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek.
Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek.
Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek.
Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak.
Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar
Fiziksel şikâyetler
Gözlerde yanma
Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme
Beden duruşunda bozukluk
Elde uyuşukluk
Halsizlik
Sosyal alanda görülen şikâyetler
Akademik başarıda düşüş
Kişisel, aile ve okul sorunları
Zamanı idare etmede başarısızlık
Uyku bozuklukları
Yemek yememe
Aktivitelerde azalma
İnternet arkadaşları dışında izolasyon

Comments are closed.