https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/05/floater-slider-red-dots.png
https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png
Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uyguluyoruz

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlamanın oldukça önemli olduğunun farkındayız. İngilizce dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, Bayramlar Koleji’ne özgü, İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Derslerimizde kullanılan kitaplar her yıl yeniliklere uygun olarak güncellenmektedir.

Bu kitaplar tüm dünyada geçerliliği olan, öğrencilerin aktif olarak katılımını destekleyen, dört temel beceriyi geliştiren niteliktedir. Ayrıca bu kitaplar öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek, onlara İngilizceyi sevdirecek ve Communicative Approach (İletişimsel Dil Yaklaşımı) bazlı etkinliklerin ağırlıkta olduğu sahiptir.

Bayramlar Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz burada oluşturdukları güçlü yabancı dil temeli sayesinde lise ve üniversitedeki eğitim hayatlarında da dil başarılarını devam ettirebilmektedir.

Okul Öncesi

3-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın sosyal, bilişsel ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce Eğitim Programımızı hazırladık. Çocuklarımızın özellikle bu dönemde edinmesi gereken öğrenme alışkanlıklarını ve kişilik gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca özgüven ve özsaygılarını geliştirici ders içi etkinliklerle onları destekliyoruz. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın eğitim hayatlarındaki bu ilk basamakta İngilizceyi sevdirebilmek ve iletişim aracı olarak İngilizceyi kullanabilmeleri için alt yapı oluşturmaktır. Bu süreçten keyif almaları, mutlu olmaları ve dile karşı olumlu bir bakış geliştirmeleri de bizler için çok önemlidir. Bunun için Anaokulunda 5 ders saati ile başlayan İngilizce eğitimimiz İlköğretim kademesine doğru 10 saate çıkmaktadır. Derslerde Cambridge yayınlarının Super Safari kitabı ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekliyoruz. Ayrıca eğlenerek takip ettikleri Express Publishing yayınlarının ABC Mouse online platformu ile çocuklarımızı İngilizce öğreniminde destekliyoruz. Bayramlar Kolejinde, çocuklarımızın İngilizceyi yaşayarak daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için özenle ve dikkatle bir eğitim veriyoruz.

Okul Öncesi Dönemde İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz

Eğlenceli bir dil eğitiminin ardından yaşam boyu bir dil eğitiminin temellerini atmak.
Diğer dillere ve milletlere karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve başka dillerin farkındalığını vardırmak.
Ders içinde yaptığımız İngilizce şarkılar, eğlenceli oyunlar ve tiyatro etkinlikleri ile onlara dili sevdirmek.
Dil öğrenimine karşı olumlu bir tutum geliştirmesi,
Yabancı dil öğrenimini günlük yaşamının doğal bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

İlköğretim

İlkokul, bütün çocuklarımız için çok önemli ve kritik bir dönemdir. Bu dönemde onların dil gelişimlerini özenle ve dikkatle planlıyoruz. Ortak Avrupa Dil Kriterlerine (CEFR) uygun 21.yy. becerileri ile donatılmış İngilizceyi en iyi öğrenebilecekleri öğretim modellerini kullanıyor uz. Çocuklarımızın İngilizce öğrenirken derslerden keyif almaları ve mutlu olmaları en önemli amaçlarımızdandır. Kullandığımız öğretim modellerinden olan gizil öğrenme (peripheral learning) modelimiz ile çocuklarımızı destekliyoruz. Onlar derslerde oyun oynarken, şarkı söylerken veya sınıf içi etkinliklere dahil olduklarında gizil öğrenme gerçekleşir. Bu dil öğretim modeli ile kaygıdan uzak mutlu bir şekilde dil öğrenmiş olurlar. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın farklı bir lisanda sözlü ve yazılı olarak kendini doğru ifade edebilen duyarlı, açık fikirli bireyler yetiştirmektir. 1-4. Sınıflarımızda, 8 saat main course ve 2 saat skills dersi olmak üzere haftada toplam 10 saat İngilizce programı uyguluyoruz. Çocuklarımıza yabancı dil öğrenmenin temeli olan “Dinleme (listening), Konuşma (Speaking), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing)” becerilerini derslerimizde 1.sınıftan 4.sınıfa kadar birbirlerine entegre bir şekilde veriyoruz.

Derslerde Cambridge yayınlarının Kid’s Box kitabı ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekliyoruz. Ayrıca eğlenerek takip ettikleri UES yayınlarının Young Learning Place online platformu ile çocuklarımızı İngilizce öğreniminde destekliyoruz. Bunlarla birlikte Macenta yayınlarının Depp Primary Basic Pack materyalleri ile ödevlerimizi renkli ve eğlenceli bir hale çeviriyoruz. İlkokul 3.sınıf itibariyle çocuklarımızın Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara katılmalarını sağlıyoruz. Bayramlar Kolejinde, çocuklarımızın İngilizceyi yaşayarak daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için özenle ve dikkatle bir eğitim veriyoruz.

İlköğretim Döneminde İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz

Kendi ilgi alanları ile alakalı basit metinler yazabilir. (Writing)
Seviyesine uygun hazırlanmış metinleri okuyup anlayabilir. (Reading)
İngilizcenin konuşulduğu bir ortamda basit ve anlaşılır konuşulduğunda söylenenleri anlayabilir. (Listening)
İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde kendisini ifade edebilir, temel ihtiyaçlarını giderebilir. (Speaking)

Ortaöğretim

Ortaokul, çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında ve meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce dinleme (listening), konuşma (speaking), okuma (reading), ve yazma (writing) ile ilgili dört dil becerisinin olduğu bir program uyguluyoruz. Çocuklarımızın konuşmalarına ağırlık verdiğimiz bu dönemde, onların İngilizce duygularını ve düşüncelerini ifade etmesi için cesaretlendirdiğimiz ders ortamları yaratıyoruz. Düzenlediğimiz münazara çalışmaları ile bunu destekliyoruz. Task-Based Learning modeli kapsamında, öğrencilerimizi proje çalışmalarına yönlendiriyor ve yaptıkları projeleri ders esnasında İngilizcelerini kullanarak sunmalarını sağlıyoruz. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın 8.sınıfın sonunda Ortak Avrupa Dil Kriterlerine (CEFR) uygun olarak B1 seviyesinde İngilizceyi konuşabilmeleri, okuduklarını anlayabilmeleri, dinlediklerini anlayabilmeleri ve yazılı anlatım becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Ortaokul 5.sınıf öğrencilerimiz için Yabancı Dil Ağırlıklı bir program uygulanmaktadır. 5.sınıf Öğretim Programı ile, her hafta 8 saat main course ve 7 saat skills dersi toplamda 15 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. 8.sınıf seviyesinde genel İngilizce ve LGS sınav çalışmaları yapılmaktadır.

Derslerde Cambridge yayınları ve Oxford yayınları kullanılmaktadır. Çocuklarımızın eğlenceli okumalar yapabileceği Oxford Reading Club online platformunu ve Young Learning Place online platformunu kullanıyoruz. Bunlarla birlikte Macenta yayınlarının Depp Primary Basic Pack materyalleri ile ödevlerimizi renkli ve eğlenceli bir hale çeviriyoruz. Çocuklarımız, dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformlarda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, Cambridge Üniversitesi English Language Assesment dil sınavlarına (KET, PET, FCE) öğretmenlerimiz tarafından hazırlanır ve sınavlara katılması sağlanır.

Ortaokul Döneminde İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz

Proje temelli öğrenme modeli ile takımla çalışabilme, çözüm odaklı bakış açıları geliştirebilme, topluluk önünde konuşabilme becerileri kazandırmak.
Sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmek
Çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmelerini sağlamak
Her ortamda ve online platformlarda İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlamaktır.

Lise

İngilizce dil öğrenimini ve bireysel öğrenme stillerini keşfettikleri bu dönemde dili deneyimleyerek öğretiyoruz. Öğrencilerimizin okul dışında bireysel çalışmalar yaparak ve ders dışındaki vakitlerinde İngilizceyi nasıl çalışması gerektiğini öğreterek programlarımızı devam ettiriyoruz. Asıl amacımız kendi kendini geliştirebilen, araştırmacı, meraklı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. Dil öğretirken bu husus en önemli hedeflerimizden birisidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda,  kültürler arası iletişim ve farklı kültürlerden bireylerin etkileşimi, giderek daha yaygın bir hale gelmiştir. Öğrencilerimizin farklı kültürleri anlamalarını kolaylaştırmak ve kendi kültürlerini çevresindekilere aktarırken, donanımlı bireyler olmaları için derslerimizi planlıyoruz.  Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın 8.sınıfın sonunda Ortak Avrupa Dil Kriterlerine (CEFR) uygun olarak B2+ seviyesinde İngilizceyi konuşabilmeleri, okuduklarını anlayabilmeleri, dinlediklerini anlayabilmeleri ve yazılı anlatım becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.

Lise öğrencilerimiz haftalık 8 saat İngilizce dersi almaktadır. Bu derslerde yoğunluk olarak konuşma(Speaking) ağırlıklı dersler işlenmektedir. Derslerde Cambridge yayınları ve Oxford yayınları kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite ve iş yaşamında gerekli olacak İngilizce dil becerilerini geliştiriyor, ihtiyaçları olan profesyonel desteği sağlıyoruz.

Lisede İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz
  • Dili deneyimleyerek, gerçek yaşam koşullarına uygun öğrenmelerini sağlamak,
  • Sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmek,
  • Birçok etkinlik, kulüp çalışmaları ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmelerini sağlamak,
  • Farklı durumlarda ve çevrimiçi platformlarda İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlamaktır.
https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

https://www.bayramlaregitim.com/wp-content/uploads/2020/10/bayramlar-koleji-color.png

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.