ORTAOKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

Ortaokulumuzda Rehberlik Servisimiz, önleyici ve öğrencinin gelişimini destekleyici hizmetlerine programlı, sistematik ve bilimsel yaklaşımlarla sürdürmektedir. Bu bağlamda öğrenci , veli ve öğretmene, eğitim öğretim ortamında, bireyin yararına yönelik tedbirlerde rehberlik yapar.
Rehberlik Servisimiz sadece sorunlara yönelik çalışmalar yapmaz. Öğrencinin kendini tanımasına, anlamasına ve kendini her türlü ifade etmesine olanak sağlar. Bunu yaparken öğrenciyi tanımak esastır. Öğrenciyi tanımaya yönelik, öğrenci odaklı bireysel görüşmelere, ebeveyn ve öğretmen görüşmelerine önem verilmektedir ve çeşitli bireyi tanıma tekniklerinden tekniklerden yararlanılmaktadır.

TEMEL ANLAYIŞIMIZ ;

Rehberlik Servisinde her insan değerlidir, özeldir ve saygı esastır anlayışı benimsenir. Hümanist bir yaklaşım sergilenir.
Özel Bayramlar Ortaokulu Özellikle öğrencinin kendini ifade etme ve problem çözme becerileri kazanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda çevreyle uyumlu ilişkiler kurabilmesi hedeflenir.
Öğrencinin akademik başarı profili izlenerek, veli öğretmen ve öğrenci işbirliği ile gerekli motivasyonun sağlanması amaçlanırken, iyileştirmelere yönelik tedbirler üzerinde durulur.
Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin farkına varması ve geliştirmesi amaçlanır.
Öğrencinin belirgin bir hedef geliştirmesi esastır. Hayat hedefleri, okul hedefleri ve TEOG sürecinde farkındalık kazandırma ve artırmaya yönelik motive edici çalışmalar yürütülür.
Rehberlik Servisi çalışmalarında bilimsel yaklaşımlar esas alınır. Bilimsel teknikler uygulanır ve çalışmalar, görüşme, yazılı uygulamalar, grup ve sınıf rehberliği faaliyetleri şeklinde yürütülür.
Özel Bayramlar Eğitim Kurumlarında Rehberlik Servisi ile iletişim, ilgili öğretmenler, öğrenci ve veli isteği ile gerçekleştirilir.
Ortaokul Rehberlik çalışmalarında sosyal beceri geliştirme, sınav kaygısı, cinsel eğitim, verimli çalışma yöntemleri, etkili iletişim, TEOG bilgilendirme ve motivasyon çalışmalarına yer verilir.

REHBERLİK SERVİSİ